Bolesť je nepríjemným zmyslovým zážitkom, ktorý každý z nás už dobre pozná. Existuje mnoho druhov bolesti a jej vyvolávajúce faktory sú nemenej rozmanité. Preto je dôležité zistiť, čo vlastne bolesť vyvolalo. Podľa intenzity môžeme bolesť rozdeliť od miernej cez strednú, silnú až po veľmi silnú. Netreba zabúdať, že bolesť je zážitok subjektívny (znamená to, že na rovnaký bolestivý podnet reagujú ľudia rôzne citlivo). Bolesť úzko súvisí so zápalom a je jedným z jeho piatich základných prejavov.

Ovplyvnenie bolesti ľudí zaujímalo odnepamäti. Dnes, v „dobe modernej“, sú možnosti jej ovplyvnenia ďaleko širšie ako tomu bývalo v minulosti. Jednými z najvyužívanejších liečiv v liečbe bolesti sú tzv. nesteroidové antiflogistiká (NSA, nesteroidové protizápalové lieky).

Medzi NSA zaraďujeme aj molekulu diklofenak epolamín, ktorá je účinnou zložkou lieku Flector® EP gél a Flector® EP náplasť. Je výnimočná tým, že Flector® EP gél/náplasť tlmí bolesť priamo v mieste jej vzniku a je vhodný na liečbu bolestivých stavov ako napríklad:

Bolesti chrbta a chrbtice:

 • bolesti chrbta alebo krčnej chrbtice (cervikálny syndróm)
 • spondylóza (degeneratívne ochorenie chrbtice)

Akútne bolesti a zápaly svalov, šliach alebo väzov:

 • natiahnutie
 • vyvrtnutie, výron
 • pomliaždenina
 • epikondylitída (bolesť lakťa – napr. tenisový lakeť)
 • burzitída (zápal mazového vačku kĺbu)
 • tendinitída, tendovaginitída (zápalové ochorenia šliach)

Chronické stavy:

 • reumatické ochorenia
 • osteoartróza
 • dna

Flector® EP Náplasť a Flector® EP Gél sú voľnopredajné lieky. Sú dostupné v každej lekárni bez lekárskeho predpisu. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov lieku a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.