IBSA Slovakia s.r.o.
Mýtna 42
811 05 Bratislava

Tel.: 02/5262 0978
E-mail: ibsa@ibsa.sk
www.ibsa.sk

 

Hlásenie nežiaducich účinkov:

Ak ste zaznamenali nežiaduci účinok pri používaní akéhokoľvek produktu spoločnosti IBSA, nahláste to lokálnej kontaktnej osobe pre farmakovigilanciu na uvedených kontaktoch:
Tel.: 02/5262 0978
Fax: 02/5262 0979
E-mail: ibsa@ibsa.sk