IBSA
.Osteoartróza  .Bolesť a zápal  .Dermatológia  .Kašeľ   .Reprodukcia a neplodnosť .Dýchacie cesty . Urológia  . Atrofická vaginitída  . Starostlivosť o pleť   
 

Bolesť a zápal 

Čo je reuma?
Mnoho ľudí trpí bolesťami a zápalmi kĺbov, svalov, šliach a väzív, bolesťami chrbtice, športovými poraneniami a úrazmi. Tieto ťažkosti sa často označujú aj ako reumatické ťažkosti alebo reuma.

Reuma (reumatoidná artritída) je chronické zápalové ochorenie neznámej príčiny, ktoré sa prejavuje symetrickým
postihnutím kĺbov a často aj spojivového tkaniva. Postihnuté kĺby sú opuchnuté, bolestivé, teplé, s obmedzenou pohyblivosťou. Ide o celkovú chorobu, pri ktorej môžu byť napadnuté rovnako aj ďalšie, takmer všetky kĺby. Tkanivá produkujú zápalové látky, ktoré postihujú napr. kĺbovú výstelku. Príčina reumy nie je celkom objasnená. Existujú však dve súvislosti s genetickými faktormi a autoimunologickými procesmi. Pri nich sa imunitný systém obracia proti vlastným štruktúram tela a spôsobuje zápalové reakcie, ktoré poškodzujú tkanivo. Choroba prechádza do chronického štádia a v priebehu niekoľkých rokov sa kĺby deformujú, obmedzuje sa ich funkcia a z času na čas silne opúchajú.

Koho postihuje reuma?
Reuma postihuje celosvetovo asi 1-2% populácie. Chronický zápal postihuje hlavne kĺby rúk, menej kolenné kĺby, členky, ramená, lakťové kĺby, krčnú chrbticu a bedrové kĺby, ale postihnuté bývajú aj srdcovocievna a dýchacia sústava, koža, svaly a väzivo. Ochorenie môže vzniknúť v každom veku, dokonca aj v detskom veku, najčastejšie medzi 35. až 55. rokom života. Prvé príznaky sa však môžu objaviť aj vo vysokom veku. Ženy v zrelom veku sú
reumou postihnuté 2 až 3-krát častejšie ako rovnako starí muži, v starobe sa tento pomer vyrovnáva.

Aké sú príznaky reumy?
Pokiaľ má pacient podozrenie alebo predpoklad na reumatické ochorenie, je potrebné všímať si nasledovné príznaky:
- opuch kĺbov, najčastejšie malých kĺbov rúk
- ranná stuhnutosť kĺbov trvajúca 0,5 až 3 hodiny
- bolestivosť kĺbov v pokoji
- fyzická nevýkonnosť, potenie
- horúčka
- celková slabosť, malátnosť, únava
- nechutenstvo, chudnutie

Ako sa navonok prejavuje reuma?
Základnými klinickými
prejavmi sú deštrukcia
chrupavky a kosti, ako
aj zväčšenie vnútornej
výstelky kĺbového puzdra,
ktoré sa navonok
prejavuje ako tzv. podkožné
uzlíky.

Ako lekár stanoví diagnózu?
Každý pacient s podozrením na reumu má byť vyšetrený reumatológom. Diagnóza sa stanovuje na základe klinických
prejavov. Dôležité je röntgenové vyšetrenie (RTG), ako aj laboratórne vyšetrenie tzv. reumatoidných faktorov v krvi. Stanovenie diagnózy najmä u starších osôb môže byť v ranných štádiách ochorenia náročné. Analyzujú sa rôzne
faktory, užitočný je aj rozbor kĺbovej tekutiny. Pri reume sa v nej nachádza zvýšený počet bielych krviniek a viacerých
špecifi ckých látok (tzv. enzýmov).

Ako sa dá reuma liečiť?
Reumatické ochorenie je od začiatku veľmi aktívne. Potrebné je ihneď po diagnostike začať s liečbou. Liekmi prvej voľby v liečbe reumy sú nesteroidové protizápalové lieky (tzv. antifl ogistiká).

Liečba liekmi:
- nesteroidové antifl ogistiká s protizápalovým, analgetickým a protihorúčkovým účinkom, napr. Flector® EP
Gél (dermálny gél), Flector® EP Náplasť
- glukokortikoidy znižujúce zápal
- lieky modifi kujúce chorobu (metotrexát, soli zlata, penicilamín, sulfasalazín)
- lieky potlačujúce činnosť abnormálne aktivovaného imunitného systému (imunosupresíva)
Fyzioterapia
Polohovanie a rehabilitácia
Poučenie pacienta a jeho rodiny
Chirurgická liečba: tzv. synovektómia.
V prípade, že sa reuma vyvinula z artrotických porúch, uplatňujú
sa v ranných štádiách liečby chondroprotektíva

Ako účinkujú povrchovo aplikované lieky?
Na to, aby bol liek účinný v terapii reumatických ťažkostí, musí dobre prenikať kožou a účinkovať priamo v centre
bolesti (v kĺbe, vo svale, šľache, či väzive). Koža však pozostáva z viacerých vrstiev, ktoré neochotne prepúšťajú akékoľvek látky do jej hlbších vrstiev, pretože jej úlohou je chrániť tkanivá pred škodlivými vplyvmi z vonkajšieho prostredia. Nazýva sa aj kožná bariéra. Účinná látka z lieku tak môže preniknúť cez kožnú bariéru do ložiska bolesti a zápalu iba vtedy, keď má dobrú rozpustnosť v jej jednotlivých vrstvách.

Flector® EP v liečbe reumatických ťažkostí
Flector EP predstavuje rodinu produktov s účinnou látkou diklofenak epolamín. Je to originálna molekula, ktorá nemá adekvátnu generickú náhradu. Patrí k obľúbeným nesteroidovým protizápalovým liekom so silnými analgetickými a antireumatickými účinkami. Má nižší výskyt nežiaducich účinkov na tráviacu sústavu
v porovnaní s inými molekulami na liečbu reumy, účinnejšie vstrebávanie a zároveň najlepšiu rozpustnosť v jednotlivých vrstvách kože. Vďaka týmto vlastnostiam ľahko prekonáva kožnú bariéru a pôsobí priamo v mieste bolesti či poškodenia.

Ako Flector EP pôsobí?
Flector® EP má viacero aplikačných foriem. Zahŕňajú dermálne gély a náplasti (Flector® EP Gél, Flector® EP Náplasť), ktoré sa aplikujú povrchovo priamo na boľavé miesto, ako aj rozpustné granuláty na vnútorné použitie.

Flector EP Gél a Flector EP Náplasť sa aplikujú priamo na boľavé miesto. Účinná látka diklofenak epolamín sa najskôr kompletne rozpustí v tzv. nosiči na povrchu kože, rýchle a aktívne sa uvoľní z nosiča a ľahko prejde kožnou bariérou. Tým sa zabezpečí jej vysoká terapeutická účinnosť. V postihnutom svale či kĺbe účinkuje diklofenak epolamín takmer okamžite a pacient cíti úľavu od bolesti do 15 až 30 minút.
Granulát sa užíva vnútorne. Tým účinná látka nemusí prekonávať kožnú bariéru, prechádza cez tráviacu sústavu,
vstrebáva sa do tkanív a jej analgetický účinok nastupuje do 10 až 15 minút. Diklofenak epolamín ťažko prestupuje z tkanív späť do systémového obehu, teda nespôsobuje nežiaduce systémové účinky a liekové interakcie.

Ako môže pacient prispieť k úspešnej liečbe?
Reumatické ťažkosti, zápaly, opuchy a bolesti svalov, kĺbov, šliach a väzív často vznikajú nesprávnym držaním tela, sústavným preťažovaním pohybovej sústavy, opakovanými monotónnymi pohybmi, nesprávnym dvíhaním a nosením bremien. Preto je dôležité, aby liečba začala čo najskôr. Správne volená terapia s cieleným pôsobením účinnej látky priamo v centre bolesti urýchľuje proces hojenia rovnako ako to, že by pacient poškodený kĺb alebo sval mal zaťažovať čo najmenej.


Flector EP Náplasť a Flector EP Gél sú voľnopredajné lieky. Sú dostupné v každej lekárni bez lekárskeho predpisu. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov lieku a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. 


Upozorňujeme, že nasledujúce stránky sú podľa zákona 362/2011 určené len pre odbornú verejnosť, t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky.
Vstupom na nasledujúce stránky o produktoch prehlasujem, že patrím k odbornej verejnosti.
Táto informácia neslúži ako náhrada návodu na použitie lieku. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorý vám radi poskytneme na adrese uvedenej v kontaktoch. 

 

 

© 2007 IBSA Slovakia