IBSA
.Osteoartróza  .Bolesť a zápal  .Dermatológia  .Kašeľ   .Reprodukcia a neplodnosť .Dýchacie cesty . Urológia  . Atrofická vaginitída  . Starostlivosť o pleť   
 

Kašeľ

Čo je kašeľ?
Kašeľ je reflexný mechanizmus, ktorý za normálnych okolností slúži na čistenie a zabezpečenie priechodnosti
dýchacích ciest. Vzniká podráždením hrtanu alebo priedušiek. Takýto kašeľ nazývame fyziologický a spravidla ho neovplyvňujeme. Kašeľ, ktorý prestáva plniť svoju fyziologickú funkciu, je patologický. Často je varovným signálom začiatku ochorenia dýchacích ciest. Kašeľ vzniká podráždením buniek (riasiniek), ktoré tvoria výstelku dýchacích ciest, vplyvom choroboplodných zárodkov, chemických látok, peľu, cigaretového dymu, alebo iných čiastočiek nachádzajúcich sa vo vzduchu. Ak takéto čiastočky napadnú sliznicu dýchacích ciest, začne organizmus pociťovať silné dráždenie na kašeľ. Stlačený vzduch zrazu opúšťa dýchacie cesty rýchlosťou až do 900 kilometrov za
hodinu - teda rýchlejšie ako uragán. Kašľovému nárazu zvyčajne predchádza hlboký vdych.

Nie je kašeľ ako kašeľ
Všeobecne rozlišujeme dva druhy kašľa: suchý dráždivý kašeľ a produktívny kašeľ s tvorbou hlienu. 
Suchý dráždivý kašeľ je charakteristický drsnými a kŕčovitými záchvatmi kašľa. Samočistiaca funkcia riasiniek je
ochromená, alebo tieto celkom vymizli. Telo neprodukuje žiadny, alebo len veľmi málo hlienu. Zapálená sliznica nie
je dostatočne zvlhčená a dráždi na kašeľ. Suchý dráždivý kašeľ sa väčšinou vyskytuje spontánne a netrvá dlho. Pozorujeme ho aj v prvých dňoch prechladnutia. Ak sa dráždivý kašeľ vyskytuje dlhšiu dobu, mali by ste vyhľadať lekára.
Produktívny kašeľ sa vyznačuje hojnou tvorbou hlienu a veľmi silným dráždením na kašeľ. Hlien je hustý a zvyšuje
sa jeho priľnavosť na stenách dýchacích ciest. Ich priechodnosť sa značne znižuje a stupňuje sa dýchavičnosť.
Pri tomto druhu kašľa ide o obranný mechanizmus tela, ktorý má pomôcť prirodzenej obranyschopnosti organizmu
pri odstraňovaní choroboplodných zárodkov a ich odpadov z dýchacích ciest. Tak ako každý kašeľ, aj tento druh kašľa je záťažou pre celý organizmus a vykašľanie hlienu si vyžaduje značnú námahu. Je preto potrebné podporiť samočistiacu schopnosť dýchacích ciest liekom, ktorý uvoľní a skvapalní hlien usadený v prieduškách a uľahčí vykašliavanie.

Aký kašeľ nás trápi pri prechladnutí a chrípke?
Kašeľ je jedným z najčastejších príznakov pri prechladnutí a chrípkových infekciách. Jeho priebeh sa dá rozdeliť
na dve fázy.
1. Na začiatku ochorenia, keď sa vírusy usadia v prieduškách a dráždia sliznice, pozorujeme suchý dráždivý
kašeľ. Spravidla netrvá dlhšie ako tri dni.
2. Následne sa premení na produktívny kašeľ s tvorbou hlienu. V tejto fáze bývajú riasinky často zlepené hustým
hlienom a nie sú schopné plniť svoju funkciu. Organizmus nedokáže odvádzať z tela choroboplodné látky. Nie je správne ďalej potláčať dráždenie na kašeľ, ale podporiť vykašliavanie hlienu. Produktívny kašeľ pomáha odvádzať z dýchacích ciest hlien obsahujúci choroboplodné zárodky. Množstvo hlienu a jeho hustota sa zvyšuje, je žltobielej farby. Ak sa farba vykašľaného hlienu zmení na žltú, zelenú, hnedastú, alebo krvavú, je potrebné ihneď vyhľadať lekára.

Čo je to fajčiarsky kašeľ?
Fajčiarsky kašeľ býva príznakom poškodenia priedušiek a trápi fajčiarov najmä v ranných hodinách. Je následkom
dlhoročného fajčenia cigariet. Fajčiarsky kašeľ je zľudovený názov pre chronický zápal priedušiek. Časté zápaly vedú
k postupnému odumieraniu riasiniek a trvalému poškodeniu dýchacích ciest. Zvyšuje sa produkcia hlienu, ktorý je
hustý, sklovitý, alebo belavý. Ak je žltý, zelenkastý alebo hnedastý, je to príznak bakteriálnej infekcie. Fajčiarsky kašeľ je možné liečiť v počiatočnom štádiu. V každom prípade však treba s fajčením rázne prestať.

Terapia kašľa
Kašeľ je prirodzenou obranou organizmu, ale zároveň aj útokom na dýchacie cesty. Preto treba kašeľ začať liečiť čo možno najskôr a najmä správne zvoleným prípravkom podľa typu kašľa. 
• Suchý dráždivý kašeľ je znakom prechladnutia alebo infi kovania dýchacích ciest a trvá asi 3 dni. Záchvat kašľa dráždi sliznicu, preto je potrebné nutkanie na kašeľ potlačiť. Na tlmenie kašľa sa používajú tzv. antitusiká (lieky potláčajúce kašeľ). 
• Produktívny kašeľ s tvorbou hlienu signalizuje, že je samočistiaci mechanizmus dýchacích ciest preťažený.
Preto je potrebné skvapalniť hlien a podporiť vykašliavanie. Na tento účel slúžia tzv. expektoranciá/mukolytiká. Sú to látky, ktoré zasahujú priamo do štruktúry hlienu, znižujú jeho hustotu (väzkosť), a tým umožňujú vykašliavanie.

Ako môže pacient prispieť k úspešnej liečbe?
Ak Vás trápi kašeľ, nezabúdajte, že každý typ kašľa si vyžaduje správnu liečbu. Na suchý dráždivý kašeľ sú potrebné
antitusiká – lieky tlmiace kašeľ, ale na produktívny kašeľ s tvorbou hustého hlienu pomôže jedine mukolytikum – liek
rozpúšťajúci hlieny a uľahčujúci vykašliavanie. Produktívny kašeľ sa nemôže tlmiť antitusikami, pretože tento pomáha odvádzať z tela choroboplodné zárodky. Mukolytikum umožňuje vykašliavanie hlienov s choroboplodnými
zárodkami, čím zabraňuje ich usadzovaniu, množeniu a rozvinutiu horúčkovitého ochorenia. 


Upozorňujeme, že nasledujúce stránky sú podľa zákona 362/2011 určené len pre odbornú verejnosť, t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky.
Vstupom na nasledujúce stránky o produktoch prehlasujem, že patrím k odbornej verejnosti.
Táto informácia neslúži ako náhrada návodu na použitie lieku. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorý vám radi poskytneme na adrese uvedenej v kontaktoch. 

 

 

© 2007 IBSA Slovakia