IBSA
.Osteoartróza  .Bolesť a zápal  .Dermatológia  .Kašeľ   .Reprodukcia a neplodnosť .Dýchacie cesty . Urológia  . Atrofická vaginitída  . Starostlivosť o pleť   


Upozorňujeme, že nasledujúce stránky sú podľa zákona 362/2011 určené len pre odbornú verejnosť, t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky.
Vstupom na nasledujúce stránky o produktoch prehlasujem, že patrím k odbornej verejnosti.
Táto informácia neslúži ako náhrada návodu na použitie lieku. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorý vám radi poskytneme na adrese uvedenej v kontaktoch. 

Flector EP Náplasť ® a Flector EP Gél ® sú voľnopredajné lieky. Sú dostupné v každej lekárni bez lekárskeho predpisu. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov lieku a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. 

Flector EP Náplasť®, Flector EP Gél®

Liečivá protizápalová náplasť a dermálny gél 
Vysoká rozpustnosť na efektívne prenikanie do tkanív 

Flector EP Náplasť® je unikátny farmaceutický produkt spájajúci soľ diklofenaku (epolamínová soľ) so zvýšenou rozpustnosťou a najmodernejšou technológiou náplaste. Flector EP Gél® je zlatým štandardom v lokálnej terapii bolesti v gélovej liekovej forme, ktorá sa stále teší veľkej obľube.

V snahe preniknúť cez vrstvy pokožky až k cieľovému tkanivu, musí byť liečivo schopné rozpustnosti vo vodnom aj tukovom prostredí. Epolamínová soľ diklofenaku (patent spoločnosti IBSA), v porovnaní so štandardnými soľami diklofenakov alebo s ostatnými nesteroidovými antiflogistikami (NSA), dosahuje zvýšenú rozpustnosť v oboch rozpúšťadlách. V lieku Flector EP Náplasť® je diklofenak epolamín zabudovaný do polymérovej gélovej matrix, čím sa zabezpečuje postupné a predĺžené uvoľňovanie liečiva.
Konečným výsledkom je účinná, spoľahlivá a bezpečná lokálna terapia svalových a kĺbových zápalových ochorení.

Výhody Flector EP Náplaste® môžeme sumarizovať nasledovne:

Klinická účinnosť vďaka dosiahnutiu potrebných koncentrácií liečiva v cieľovom tkanive
Zlepšená bezpečnosť vďaka veľmi limitovanej systémovej absorpcii liečiva
Čistota vďaka absencii lepidiel a olejov v náplasti
Ľahké použitie vďaka jednoduchej samoaplikácii pacientom dvakrát denne


   Jedinečné prevedenie 

Výhody Flector EP Gél® môžeme sumarizovať nasledovne:

Rýchly prienik pokožkou, rýchly nástup účinku 
Spoľahlivý, silný analgetický účinok v ložisku bolesti: Ľahký prienik do ložiska bolesti vďaka vysokej rozpustnosti vo vode a tukoch 
Veľmi dobrý bezpečnostný a aplikačný profil 
Nealergizuje, nespôsobuje solárne reakcie 
Vhodný na rehabilitácie 
Veľké balenia: 60g a 100g sa dajú vošne kúpiť v lekárni 
Ideálny produkt pre všetky vekové kategórie

    Zlatý štandard v lokálnej terapii

 

 

 

© 2007 IBSA Slovakia