IBSA
.Osteoartróza  .Bolesť a zápal  .Dermatológia  .Kašeľ   .Reprodukcia a neplodnosť .Dýchacie cesty . Urológia  . Atrofická vaginitída  . Starostlivosť o pleť   


Upozorňujeme, že nasledujúce stránky sú podľa zákona 362/2011 určené len pre odbornú verejnosť, t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky.
Vstupom na nasledujúce stránky o produktoch prehlasujem, že patrím k odbornej verejnosti.
Táto informácia neslúži ako náhrada návodu na použitie lieku. Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorý vám radi poskytneme na adrese uvedenej v kontaktoch. 

Flector EP Rapid®

Rýchly nástup účinku, vysoko účinné NSA
Flector EP Rapid je inovatívny protizápalový liek s obsahom novej, patentovanej epolamínovej soli (IBSA patent) veľmi dobre známeho protizápalového lieku diklofenak.

V porovnaní so štandardnými soľami diklofenakov alebo s ostatnými nesteroidovými antiflogistikami (NSA), Flector EP Rapid dosahuje zvýšenú rozpustnosť polárnych aj nepolárnych rozpúšťadlách. Navyše lieková forma rozpustného granulátu zaručuje rýchlu dostupnosť absorpcie aktívnej zložky. Výsledkom je veľmi rýchlo pôsobiaci protizápalový liek, ktorý dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie v priebehu 15 minút od užitia. Okrem toho vysoké koncentrácie liečiva zvyšujú schopnosť lieku ničiť bolesť. 

Flector EP Rapid je plne účinný protizápalový liek, no je možné ho špeciálne indikovať i v terapii bolesti hlavy, zubov, pri bolestivej menštruácii a pobodne.Veľmi silná osobnosť 

Výhody Flector EP Rapid môžeme sumarizovať nasledovne:

Klinická účinnosť vďaka dosiahnutiu potrebných koncentrácií liečiva v cieľovom tkanive
Zlepšená bezpečnosť vďaka veľmi limitovanej systémovej absorpcii liečiva
Čistota vďaka absencii lepidiel a olejov v náplasti
Ľahké použitie vďaka jednoduchej samoaplikácii pacientom dvakrát denne

- spoľahlivosť protizápalových vlastností diklofenaku
- veľmi rýchly nástup účinku
- zvýšená schopnosť lieku ničiť bolesť

 

 

 

© 2007 IBSA Slovakia