Čo je kašeľ?
Kašeľ je reflexný mechanizmus, ktorý za normálnych okolností slúži na čistenie a zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest. Vzniká podráždením hrtanu alebo priedušiek. Takýto kašeľ nazývame fyziologický a spravidla ho neovplyvňujeme. Kašeľ, ktorý prestáva plniť svoju fyziologickú funkciu, je patologický. Často je varovným signálom začiatku ochorenia dýchacích ciest. Kašeľ vzniká podráždením buniek (riasiniek), ktoré tvoria výstelku dýchacích ciest, vplyvom choroboplodných zárodkov, chemických látok, peľu, cigaretového dymu, alebo iných čiastočiek nachádzajúcich sa vo vzduchu. Ak takéto čiastočky napadnú sliznicu dýchacích ciest, začne organizmus pociťovať silné dráždenie na kašeľ. Stlačený vzduch zrazu opúšťa dýchacie cesty rýchlosťou až do 900 kilometrov za hodinu - teda rýchlejšie ako uragán. Kašľovému nárazu zvyčajne predchádza hlboký vdych.

Nie je kašeľ ako kašeľ
Všeobecne rozlišujeme dva druhy kašľa: suchý dráždivý kašeľ a produktívny kašeľ s tvorbou hlienu.
Suchý dráždivý kašeľ je charakteristický drsnými a  kŕčovitými záchvatmi kašľa. Samočistiaca funkcia riasiniek je ochromená, alebo tieto celkom vymizli. Telo neprodukuje žiadny, alebo len veľmi málo hlienu. Zapálená sliznica nie je dostatočne zvlhčená a dráždi na kašeľ. Suchý dráždivý kašeľ sa väčšinou vyskytuje spontánne a netrvá dlho. Pozorujeme ho aj v prvých dňoch prechladnutia. Ak sa dráždivý kašeľ vyskytuje dlhšiu dobu, mali by ste vyhľadať lekára.
Produktívny kašeľ sa vyznačuje hojnou tvorbou hlienu a veľmi silným dráždením na kašeľ. Hlien je hustý a  zvyšuje sa jeho priľnavosť na stenách dýchacích ciest. Ich priechodnosť sa značne znižuje a stupňuje sa dýchavičnosť. Pri tomto druhu kašľa ide o obranný mechanizmus tela, ktorý má pomôcť prirodzenej obranyschopnosti organizmu pri odstraňovaní choroboplodných zárodkov a ich odpadov z dýchacích ciest. Tak ako každý kašeľ, aj tento druh kašľa je záťažou pre celý organizmus a vykašľanie hlienu si vyžaduje značnú námahu. Je preto potrebné podporiť samočistiacu schopnosť dýchacích ciest liekom, ktorý uvoľní a skvapalní hlien usadený v prieduškách a uľahčí vykašliavanie.

Aký kašeľ nás trápi pri prechladnutí a chrípke?
Kašeľ je jedným z najčastejších príznakov pri prechladnutí a chrípkových infekciách. Jeho priebeh sa dá rozdeliť na dve fázy.

1. Na začiatku ochorenia, keď sa vírusy usadia v  prieduškách a dráždia sliznice, pozorujeme suchý dráždivý kašeľ. Spravidla netrvá dlhšie ako tri dni.
2. Následne sa premení na produktívny kašeľ s  tvorbou hlienu. V tejto fáze bývajú riasinky často zlepené hustým hlienom a nie sú schopné plniť svoju funkciu. Organizmus nedokáže odvádzať z tela choroboplodné látky. Nie je správne ďalej potláčať dráždenie na kašeľ, ale podporiť vykašliavanie hlienu. Produktívny kašeľ pomáha odvádzať z dýchacích ciest hlien obsahujúci choroboplodné zárodky. Množstvo hlienu a jeho hustota sa zvyšuje, je žltobielej farby. Ak sa farba vykašľaného hlienu zmení na žltú, zelenú, hnedastú, alebo krvavú, je potrebné ihneď vyhľadať lekára.

Čo je to fajčiarsky kašeľ?
Fajčiarsky kašeľ býva príznakom poškodenia priedušiek a trápi fajčiarov najmä v ranných hodinách. Je následkom dlhoročného fajčenia cigariet. Fajčiarsky kašeľ je zľudovený názov pre chronický zápal priedušiek. Časté zápaly vedú k postupnému odumieraniu riasiniek a trvalému poškodeniu dýchacích ciest. Zvyšuje sa produkcia hlienu, ktorý je hustý, sklovitý, alebo belavý. Ak je žltý, zelenkastý alebo hnedastý, je to príznak bakteriálnej infekcie. Fajčiarsky kašeľ je možné liečiť v počiatočnom štádiu. V každom prípade však treba s fajčením rázne prestať.

Terapia kašľa
Kašeľ je prirodzenou obranou organizmu, ale zároveň aj útokom na dýchacie cesty. Preto treba kašeľ začať liečiť čo možno najskôr a najmä správne zvoleným prípravkom podľa typu kašľa. 

  • Suchý dráždivý kašeľ je znakom prechladnutia alebo infi kovania dýchacích ciest a trvá asi 3 dni. Záchvat kašľa dráždi sliznicu, preto je potrebné nutkanie na kašeľ potlačiť. Na tlmenie kašľa sa používajú tzv. antitusiká (lieky potláčajúce kašeľ).
  • Produktívny kašeľ s tvorbou hlienu signalizuje, že je samočistiaci mechanizmus dýchacích ciest preťažený.

Preto je potrebné skvapalniť hlien a podporiť vykašliavanie. Na tento účel slúžia tzv. expektoranciá/mukolytiká. Sú to látky, ktoré zasahujú priamo do štruktúry hlienu, znižujú jeho hustotu (väzkosť), a tým umožňujú vykašliavanie.

Ako môže pacient prispieť k úspešnej liečbe?
Ak Vás trápi kašeľ, nezabúdajte, že každý typ kašľa si vyžaduje správnu liečbu. Na suchý dráždivý kašeľ sú potrebné antitusiká – lieky tlmiace kašeľ, ale na produktívny kašeľ s tvorbou hustého hlienu pomôže jedine mukolytikum – liek rozpúšťajúci hlieny a uľahčujúci vykašliavanie. Produktívny kašeľ sa nemôže tlmiť antitusikami, pretože tento pomáha odvádzať z tela choroboplodné zárodky. Mukolytikum umožňuje vykašliavanie hlienov s  choroboplodnými zárodkami, čím zabraňuje ich usadzovaniu, množeniu a rozvinutiu horúčkovitého ochorenia.

Solmucol®  je liek s  účinnou látkou N-acetylcysteín na terapiu produktívneho kašľa. Rozpúšťa všetky druhy hlienov v  dýchacích cestách, ktoré sú zodpovedné za väzkosť hlienu a  podporuje vykašliavanie.
Podporuje samočistiace schopnosti pľúc, má nepriamo antimikrobiálne účinky, pretože znižuje kolonizáciu baktérií. Zvyšuje účinnosť niektorých antibiotík, napr. amoxycilínu.

N-acetylcysteín (NAC) má tiež antioxidačné vlastnosti. Tým chráni organizmus pred poškodzovaním voľnými radikálmi, ktoré sa tvoria pri zápalovom procese a podporuje jeho obranné mechanizmy.

Chráni sliznicu dýchacích ciest u "nepolepšiteľných fajčiarov", pretože reaguje so škodlivinami cigaretového dymu, rozpúšťa hlieny a uľahčuje ranné vykašliavanie.

Niektoré liekové formy lieku Solmucol®  obsahujú pomocnú látku xylitol, ktorá nemá kariogénne vlastnosti a chráni zuby pred vznikom zubného kazu. Solmucol®  je vhodný aj pre diabetikov, pretože neobsahuje cukry.

Solmucol®  je indikovaný pri všetkých ochoreniach dýchacích ciest sprevádzaných  intenzívnou tvorbou  hustého väzkého hlienu, akútnej a  chronickej bronchitíde, na doplnkovú liečbu laryngitídy, tracheitídy, sinusitídy, otitis media, cystickej fibrózy, astmy bronchiale, bronchiolitídy, emfyzému.

N-acetylcysteín pôsobí antioxidačne, a  tým podporuje obranné mechanizmy organizmu.

Solmucol®  je dostupný vo forme granulátov rôznej sily a  veľkosti balenia, pastiliek a  sirupu pre perorálnu aplikáciu.

Solmucol® je voľnopredajný liek dostupný v každej lekárni bez lekárskeho predpisu. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov lieku a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.