Neschopnosť počať dieťa prirodzeným spôsobom je aktuálny problém spoločnosti. Neplodnosť však neznamená, že sa musíme vzdať túžby po vlastnom dieťati a  rodine. Dnešná moderná medicína ponúka množstvo špeciálnych medicínskych a  farmaceutických postupov, ktoré výrazne zvyšujú úspešnosť oplodnenia.

V  liečbe neplodnosti sa používajú 3 typy gonadotropínov (ženských pohlavných hormónov, ktoré priamo vplývajú na vaječníky):

FSH - hormón na stimuláciu folikulov
LH – luteinizačný hormón
hCG - ľudský choriový gonadotropín

Folikulostimulačný hormón (FSH) sa uviedol do klinickej praxe pred viac ako 30 rokmi. Liečba FSH je najvhodnejšia pre pacientky, ktoré nereagujú na liečbu klomifén citrátom. Folikulostimulačný hormón v  liekoch od spoločnosti IBSA je vysoko čistený patentovanou metódou. Prednosťou tohto procesu je nízka agresivita a  vysoká šetrnosť ku  hormónu, čím sa zabezpečuje jeho maximálna podobnosť s  prirodzeným FSH. Podiel prítomných nečistôt je zanedbateľný, vďaka čomu môže byť podávaný aj subkutánne.  Vysoko čistený FSH v  produktoch IBSA  má významne znížené nežiaduce účinky, veľmi dobrý bezpečnostný profil a  tolerabilitu.

Luteinizačný hormón (LH) je v  produktoch spoločnosti IBSA pridávaný ku FSH na použitie všade tam, kde je potrebné dodať LH pri súčasnej stimulácii FSH. Vďaka tomu je možné získať vyššiu kvalitu embryí v  IVF programoch.

Novinkou v  portfóliu spoločnosti IBSA je produkt s  obsahom ďalšieho dôležitého hormónu – progesterónu. Používa sa ako súčasť liečebného programu technológie asistovanej reprodukcie (ART) pre neplodné ženy s  hroziacim rizikom potratu alebo krvácaním na začiatku tehotenstva.

Progesterón je prirodzene sa vyskytujúci hormón vylučovaný vaječníkmi, placentou a  nadobličkami. V  prítomnosti vhodného estrogénu, progesterón transformuje proliferatívne endometrium na sekrečné endometrium. Progesterón je potrebný na zvýšenie vnímavosti endometria pred implantáciou embrya. Po implantovaní embrya progesterón pôsobí na udržanie tehotenstva.

IBSA prináša na trh injekčný roztok progesterónu v  naplnenej striekačke, ktorá zabezpečuje presné denné dávkovanie účinnej látky v množstve, ktoré presne zodpovedá prirodzene sa vylučujúcemu množstvu hormónu v  organizme. Malý objem vodného injekčného roztoku zároveň umožňuje jeho podanie pod kožu (subkutánne). Neobsahuje rozpúšťadlá a konzervačné látky, ktoré sú zvyčajne pridané do injekčných prípravkov s progesterónom v olejových preparátoch. V dôsledku toho sa vedľajšie účinky, ako sterilné abscesy, zápal v mieste vpichu, alebo reakcie z precitlivenosti takmer nevyskytujú.

Všetky lieky spoločnosti IBSA na liečbu sterility sa vyznačujú vysokou kvalitou, čistotou a  presnou dennou dávkou hormónov, vďaka čomu si ich môžu pacientky podávať samy v domácom prostredí, pokiaľ sú motivované, zaškolené a dostatočne informované.

Na vašej ceste k vytúženému dieťatku vám spoločnosť IBSA želá veľa úspechov.