Sociálna zodpovednosť

Nadácie

Nadácia IBSA pre vedecký výskum

IBSA Foundation for scientific research

Nadácia IBSA pre vedecký výskum: medzinárodná nezisková organizácia založená v Lugane v roku 2012, ktorá podporuje výskum, šíri vedeckú kultúru a vzdeláva mladých študentov prostredníctvom fór, workshopov, študijných grantov a publikácií. Zohráva aktívnu úlohu v zvyšovaní povedomia verejnosti o otázkach zdravotnej starostlivosti, kvalite života a starostlivosti o jednotlivca.

ibsafoundation.org

Nadácia IBSA pre deti

IBSA Foundation for children

Nadácia IBSA pre deti: hlavným cieľom tejto nadácie je riadenie zariadenia dennej starostlivosti Primi Passi IBSA pre 30 detí vo veku od 4 mesiacov do 4 rokov, ktoré bolo vytvorené na poskytovanie praktickej pomoci pre zamestnancov IBSA v kantóne Ticino a miestnej populácii.

nidoprimipassi.ch

Nadácia pre riadenie Fondu sociálneho zabezpečenia pre personál

IBSA Foundation for occupational pension provision

Nadácia pre riadenie Fondu sociálneho zabezpečenia pre personál: založená v roku 1958, čiže dlho pred tým, ako to bolo zo zákona povinné, jej cieľom je správa majetku penzijného fondu zamestnancov IBSA v kantóne Ticino. Poskytované služby sociálneho zabezpečenia sú nadradené tým, ktoré vyžaduje švajčiarsky zákon pre podnikové penzijné fondy a zaručuje zamestnancom finančný pokoj v duši počas odchodu na dôchodok a v prípade zdravotných problémov.