Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest spôsobujú zmeny stavu sliznice v  oblasti nosových priechodov, prinosových dutín, ale aj v  oblasti nosohltana. Akútne stavy vyvolávajú opuch, sliznica spôsobuje tvorbu veľkého množstva hlienu, ktorý sa jednak hromadí v  nosových priechodoch, v  oblasti prinosových dutín a  tiež môže vyvolať kašeľ zatečením do oblasti dolných dýchacích ciest.

V  prípade chronického zápalu v oblasti dýchacích ciest na sliznici prebiehajú ešte výraznejšie zmeny, ktoré v  prípade, že sa dlhšie nezasiahne žiadnou liečbou spôsobujú najmä sťažené dýchanie nosom, môže sa vyskytovať dlhodobé zatekanie hlienov a  paradoxne aj pocit suchosti v  nose.

Veľmi častým príznakom chronických ochorení dýchacích ciest je kašeľ - suchý alebo s  vykašliavaním, ktorý opäť dráždi aj sliznicu dýchacích ciest. Okrem pocitu dráždenia v  krku veľa pacientov následne trpí stratou hlasu.

Hlasivky sú veľmi citlivé na akékoľvek zmeny, ktoré vzniknú z  dôvodu zápalu v  ich oblasti. Vplyvom ochorenia je povrch hlasivky suchší, môže dôjsť k  vzniku uzlíkov, polypov , cysty či k zakrvácaniu hlasivky, s  čím súvisí zhoršená pohyblivosť hlasiviek a  strata hlasu.

Hlasoví profesionáli: pacienti, ktorí používajú svoj hlas ako pracovný nástroj, veľmi namáhajú hlasivky, ktoré sú následne suchšie, unavené, môže dochádzať až k  zlyhávaniu hlasu. Pacienti po inhalácii Yabrom udávajú úľavu v  oblasti hlasiviek, po každom namáhavom výkone (napr. operný spev, dlhá prednáška) využívajú inhaláciu ako prostriedok na zabránenie vzniku ochorenia hlasiviek. V  prípade dysfónie z  dôvodu únavy hlasiviek týždňová inhalácia a  hlasový kľud upraví stav hlasového profesionála.

Zápal na sliznici horných aj dolných dýchacích ciest okrem mnohých zmien v  skladbe sliznice spôsobuje úbytok kyseliny hyalurónovej, ktorá je prirodzenou súčasťou zdravej sliznice. Vzhľadom k  svojej schopnosti výrazne na seba viazať molekuly vody, je dôležitá na zabezpečenie dostatočnej vlhkosti slizníc. V  prípade prebiehajúceho či už akútneho alebo chronického zápalu sliznice dýchacích ciest, je potrebné ju dodávať do organizmu v  exogénnej forme.

Jedným zo spôsobov, ako dopraviť kyselinu hyalurónovú na sliznicu horných a  dolných dýchacích ciest, je inhalácia. Pacient inhaluje liečivo z  inhalátora prostredníctvom masky alebo náustku v  závislosti od typu ochorenia. Pri ochorení sliznice prinosových dutín, sliznice nosa, hltana je vhodnejšie použiť masku, pri ochorení dolných dýchacích ciest náustok.

Yabro® 0,3% svojim zložením a  obsahom kyseliny hyalurónovej pomáha práve formou inhalačnej terapie k  urýchleniu regenerácie slizníc dýchacích ciest. Pri pravidelnom užívaní a  správnej inhalácii 10 dní 1x denne sa dostane do oblasti dýchacích ciest chýbajúca kyselina hyalurónová a  pomôže k  zlepšeniu stavu slizníc pri prebiehajúcom zápale.

Yabro® 0,3% je voľnopredajná zdravotnícka pomôcka dostupná v každej lekárni bez lekárskeho predpisu. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.