Naše piliere

Ľudia

Hlavné hodnoty IBSA

IBSA zameriava svoju pozornosť na ľudí, najmä na pacientov a ich rodiny, lekárov a investorov, a táto pozornosť je viditeľná v jej každodennom záväzku ku každému zamestnancovi, od výskumníkov a vývojárov až po obchodný tým a výrobné oddelenie.

IBSA stavia ľudí do stredu svojich hodnôt a jej prioritou je zmierňovanie ich bolesti a nepohodlia, čím podstatne humanizuje pacientov a svoju energiu a úsilie koncentruje na oblasti, v ktorých môže niečo skutočne zmeniť, vďaka čomu poskytuje kvalitné riešenia na špecifické psychologické, vzťahové a sociálne požiadavky.

Práve rešpektovanie jedinečnosti ľudí poháňa záujem IBSA o výskum, ktorý pacientom ponúka terapeutické riešenia v ich najlepšej forme - tzn. výsledok hlbokého porozumenia fyzických a duševných hraníc, ktoré sú výsledkom určitého zdravotného stavu a identifikujú sa pozorovaním a priamym rozhovorom, a ktoré sú čoraz bližšie k splneniu každodenných potrieb, ako je kvalita života a pohodlie.

IBSA je v tejto súvislosti veľmi pyšná na silného ducha svojich zamestnancov, ako sa stotožňujú s hodnotami a poslaním Skupiny, a priamy vzťah s lekármi a zdieľanie informácií od pacientov považuje za prvý krok v základnom terapeutickom rozhovore.

Cieľom tejto kľúčovej fázy je pochopiť fyziologické vlastnosti ochorení a vedie k vytvoreniu inovatívnych riešení v oblasti starostlivosti, ktoré revitalizujú základný vzťah dôvery medzi lekármi a ich pacientmi s jasným záväzkom naplniť myšlienku poskytovania čo najlepšej možnej starostlivosti.

Inovácie