Naše piliere

Rodičovstvo

IBSA responsabilità: Parole Fertili

Projekty na podporu rodičovstva, ktoré vykonáva IBSA sú príkladom jej cieľa zameriavať sa na ľudí vo všetkých svojich činnostiach, pričom poskytujú podporu ženám, mužom a párom, ktoré čelia náročnej úlohe rodičovstva.
V dnešnej spoločnosti, ktorá sa neustále a rýchlo vyvíja nadobúda rodičovstvo celý rad nových a rôznych foriem: nové rodiny s deťmi
z predchádzajúcich manželstiev, rodiny s deťmi narodenými pomocou asistovanej reprodukcie, de facto páry, rodiny s jedným rodičom, zmiešané rodiny a rodiny s deťmi adoptovanými na národnej či medzinárodnej úrovni, aby sme uviedli aspoň niektoré z nich. Dokonca aj úlohy matky a otca si môžu rodičia vymieňať alebo môže byť dokonca aj rozšírená skupina ľudí, ktorí zasahujú do "starostlivosti" o deti.

Rodičovstvo je dynamický proces, ktorý nás učí, ako sa starať a adekvátne reagovať na potreby iných, okrem iného najmä detí. Táto cesta v skutočnosti nielenže zahŕňa myšlienku byť skutočnými rodičmi, ale ide o autonómny psychologický priestor, ktorý sa neustále vyvíja a tvorí súčasť vývoja každého z nás.  Starostlivosť je jedna z fáz ľudského rastu, ale ide aj o duševný a vzťahový aspekt, v ktorom sa stretáva emocionálna história človeka, schopnosť zažiť dynamické vzťahy, vzťahy so štandardmi a spoločnosťou, a schopnosť zmeniť a byť zmenený, atď.

V rámci takejto širokej definície môže starostlivosť o niekoho znamenať aj iné vzťahy ako tie medzi matkou/otcom a dieťaťom. V spoločnosti, v ktorej sa dĺžka nášho života neustále zvyšuje, je potrebných stále viac detí, ktoré sa musia starať o starnúcich rodičov, ktorí sa už o seba nedokážu postarať sami. Deti preto prechádzajú zámenou dynamiky a úloh, ktorá vedie k tomu, že sa stávajú rodičmi vlastných rodičov. Rodičovské úlohy, ako napríklad poskytovanie emocionálnej podpory a ochrany, teda zohrávajú samotné deti: mimoriadne zložitá a náročná zámena úloh na aktuálne prežívanie, a to najmä z emocionálneho hľadiska.
Rodičovstvo je preto základnou fázou života každého z nás, je to zložitá a dynamická sieť, ktorá je súčasťou našej existencie.

IBSA pozorne a so záujmom sleduje početné následky rodičovstva a jeho vplyv na rôzne fázy našich životov. Z toho dôvodu podporuje projekty a iniciatívy - zamerané na zamestnancov a komunity, v ktorých pôsobí - aby skutočne prispela k prežívaniu rodičovstva počas jeho rôznych fáz uvedomelo a s pokojom na duši, vždy s ohľadom na špecifické osobné preferencie.