Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie

Naše zásady používania cookies

Cieľom týchto zásad je vysvetliť, ako táto internetová stránka používa súbory cookies na poskytovanie jasných a relevantných informácií, aby ste sa mohli rozhodnúť, čo sa stane, keď vstúpite na túto stránku. V týchto zásadách sa pojem "cookie" používa na označenie súborov cookies a podobných technológií obsiahnutých v zákone (ako napríklad lokálne zdieľané objekty - známe tiež ako "flash cookies", webové majáky alebo webové bugy, vrátane neviditeľných GIF súborov).

Získané informácie sa týkajú údajov, ktoré môžu umožniť identifikáciu používateľov/návštevníkov prostredníctvom asociácie a spracovania údajov tretích strán (ako napríklad IP adresy a názvy domén počítačov, ktoré používajú osoby pripojené na túto internetovú stránku). Tieto údaje sa používajú len na štatistické účely.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú a podstatnú súčasť Zásad o ochrane súkromia a oznámenia uvedeného v týchto zásadách, vydané v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679. Preto vás vyzývame, aby ste si tento dokument prečítali.

Príslušné právo - Tento predmet sa upravuje európskou smernicou 2002/58/ES – ktorá je následne zmenená a doplnená smernicou 2009/136/ES a transponovaná vnútroštátnymi zákonmi členských štátov Európskej únie – ktorá od nás vyžaduje, aby sme vás informovali a získali váš súhlas s používaním súborov cookies a podobných technológií.

Čo je súbor cookie - Cookie je malý textový súbor, ktorý zvyčajne tvoria písmená a čísla a ktorý sa sťahuje na vaše zariadenie, keď vstúpite na internetovú stránku. Cookies sa následne zasielajú na pôvodnú stránku pri každej ďalšej návšteve.

Tieto informácie môžu súvisieť s vami, vašimi preferenciami alebo zariadením, ktoré používate na prístup k stránke (počítač, tablet alebo mobilný telefón), a primárne sa využívajú na prispôsobenie fungovania stránky podľa vašich očakávaní alebo na získavanie údajov na štatistické účely.

Používanie súborov cookies a podobných technológií je už dlho bežnou praxou, pretože cookies sú dôležité pri poskytovaní viacerých online služieb. Používanie týchto technológií preto zákon nezakazuje, no vyžaduje si, aby ste boli informovaní o súboroch cookies a aby ste mali možnosť ich prijať alebo odmietnuť.

Rôzne druhy cookies - Cookies sa klasifikujú rôzne podľa posudzovaného aspektu. V súvislosti s dĺžkou trvania súborov cookies rozlišujeme súbory cookie relácie a trvalé cookies.

Súbory cookie relácie - Cookies môžu vypršať na konci relácie prehliadača (t. j. trvajú od otvorenia prehliadača až do jeho zatvorenia). Umožňujú internetovým stránkam sledovať vaše činnosti počas relácie prehliadača. Môžu sa používať na rôzne účely, ako napríklad na zapamätanie, čo ste si vložili do nákupného košíka počas prehliadania stránky. Môžu sa taktiež používať za účelom bezpečnosti, ak vstupujete na internetové bankové služby alebo na zjednodušenie používania webmailu. Súbory cookie relácie vypršia po relácii prehliadača.

Používanie súborov cookie relácie (ktoré sa v žiadnom prípade neukladajú trvalo na váš počítač a automaticky sa odstránia ihneď po zatvorení prehliadača) je prísne obmedzené na účel prenosu dát (ktoré pozostávajú z náhodných čísel generovaných serverom), ktoré identifikujú určitú reláciu a sú potrebné na umožnenie bezpečného a účinného prehliadania. Súbory cookie relácie používané na tejto stránke nevyužívajú iné informačné technológie, ktoré by mohli ohroziť súkromie používateľov prehliadajúcich internet.

Trvalé cookies - Tieto cookies sa môžu uchovávať dlhšie ako relácia. Uchovávajú sa na vašom zariadení medzi rôznymi reláciami prehliadača a umožňujú zapamätanie vašich činností na internetovej stránke. Trvalé cookies sa môžu využívať na rôzne účely, vrátane zapamätania vašich preferencií a výberov pri používaní stránky (alebo v niektorých prípadoch na rôznych internetových stránkach).

Súbory cookies "prvej strany" a "tretej strany" - V súvislosti so stranou, ktorá súbor cookie nastavuje, rozlišujeme súbory cookies prvej strany a tretej strany. Či ide o cookie "prvej strany" alebo "tretej strany" úzko súvisí s internetovou stránkou alebo doménou, ktorá daný cookie používa. Cookies "prvej strany" sú súbory cookies nastavené internetovou stránkou, ktorú navštevujete, inými slovami stránkou zobrazenou v políčku URL: v našom prípade ide o súbory cookies nastavené touto internetovou stránkou Prevádzkovateľa. Cookies "tretej strany" sú súbory cookies nastavené inou doménou ako tou, ktorú navštevujete: t. j. cookies nastavené inou internetovou stránkou akou stránkou tohto Prevádzkovateľa. Ak navštívite internetovú stránku (ako napríklad túto) a externá spoločnosť nastaví súbor cookie prostredníctvom tejto stránky, ide o cookie "tretej strany".

Technické súbory cookies - Technické súbory cookies sú potrebné na komunikáciu na elektronickej sieti a zvyčajne ich inštaluje priamo Prevádzkovateľ alebo operátor internetovej stránky. Používajú sa na správne fungovanie internetovej stránky a na zlepšenie poskytovaných služieb. Inštalácia týchto súborov cookies si nevyžaduje váš predchádzajúci súhlas, no musíte byť informovaní o ich prítomnosti.

Profilovacie súbory cookies - Profilovacie súbory cookies sú navrhnuté na vytvorenie používateľských profilov a používajú sa na odosielanie reklamných správ v súlade s preferenciami, ktoré ste vyjadrili počas prehliadania internetu. Pri pofilovacích súboroch cookies musíte byť informovaní o ich prítomnosti a musíte udeliť súhlas s ich používaním.

Na tejto stránke používame cookies, ktoré nám umožňujú porozumieť, ako návštevníci používajú túto stránku za účelom posúdenia a zlepšenia jej fungovania. Vaše osobné údaje nám nebudú sprístupnené, s výnimkou anonymnej a súhrnnej formy. Na tento účel používame súbory cookies Google Analytics.

Súbory cookies na cielenú reklamu - Tieto súbory cookies pochádzajú zo služieb tretích strán a umožňujú nám poskytovať reklamným agentúram informácie o vašej návšteve našej stránky, aby ste mohli vidieť reklamné správy na základe vašich záujmov. Tieto súbory cookies nám taktiež umožňujú pripojenie na sociálne siete, ktoré môžu tiež používať informácie o vašej návšteve našej stránky na zobrazenie reklamných správ.

Prevádzkovateľ údajov – IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L., ako je identifikované v Zásadách o ochrane súkromia, je Prevádzkovateľom údajov – a je zodpovedný – výlučne za svoje vlastné cookies, t. j. cookies "prvej strany". Všetky ostatné súbory cookies, t. j. cookies "tretej strany", sú pod kontrolou spoločností, ktoré ich vlastnia.

Súhlas s používaním cookies
Táto stránka využíva rôzne metódy na získanie vášho súhlasu. Jedným spôsobom je kliknutie na rámček, ktorý sa zobrazí na stránke a informuje vás o používaní súborov cookies.

Vaše nastavenia prehliadača sú ďalším spôsobom udelenia a odmietnutia súhlasu s používaním cookies. Môžete si váš prehliadač nastaviť tak, aby vám oznámil prítomnosť cookies a môžete sa rozhodnúť, či ich prijmete alebo nie. Taktiež je možné automaticky odmietnuť všetky súbory cookies aktivovaním tejto možnosti vo vašom prehliadači.

Každý prehliadač na tento účel poskytuje pokyny. Ak chcete vypnúť používanie súborov cookies, môžete zmeniť nastavenia prehliadača na ich zablokovanie. Podrobné informácie o tom, ako tak urobiť, nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača. Vezmite na vedomie, že ak vypnete všetky súbory cookies, vaše používanie internetovej stránky alebo poskytovaných služieb môže byť úplne alebo sčasti ovplyvnené.
 Viac informácií o súboroch cookies - Pre viac informácií o súboroch cookies nainštalovaných prostredníctvom tejto Stránky môžete kontaktovať nasledujúcu e-mailovú adresu: privacy@ibsa.ch

Aktualizácia zásad - Nadobudnutie platnosti nových nariadení v odvetví, ako aj neustále hodnotenie a aktualizácia užívateľských služieb, môže viesť k potrebe zmeniť spôsob, ako sa vaše osobné údaje spracúvajú. Tieto zásady sa môžu teda postupom času meniť, a preto vám odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku. Z toho dôvodu je v dokumente zásad uvedený dátum, kedy boli aktualizované naposledy.

Dátum vyhotovenia: 23/05/2018
Posledná aktualizácia: 28/07/2022