IBSA
.História  .Poslanie  .Aktivity    


Cesta k úspechu

Farmaceutická spoločnosť IBSA (Institut Biochimique SA), založená troma švajčiarskymi biológmi po druhej svetovej vojne, dosiahla nevídaný úspech. Po prvej fáze konsolidácie na národnej a medzinárodnej úrovni sa od r. 1985 spoločnosť začala rapídne rozvíjať pod vedením jej súčasného majiteľa Dr. Artura Licenziatiho.

Nový manažment farmaceutickej spoločnosti zvolil stratégiu aktívnych princípov, vývoja inovatívnych farmaceutických foriem, ako aj optimalizovania liečebnej účinnosti a znášanlivosti liečiva. Vyhoveli tak požiadavkám pacientov a zároveň zlepšili terapeutický účinok liekov.

S touto úspešnou koncepciou sa spoločnosť IBSA presadila nielen vo Švajčiarsku, ale aj vo svete.
V súčasnosti sa spoločnosť koncentruje najmä na výskum a vývoj farmaceutických foriem v liečbe sterility, reumatológii, športovej medicíne, dermatológii a pneumológii.
Pôsobenie firmy sa neustále rozširuje novými filiálkami a spoločnosťami so spoločnou majetkovou účasťou v zahraničí. Zdá sa, že táto rozširovacia fáza nie je stále ukončená.

Na Slovensku zahájila spoločnosť IBSA Institut Biochimique SA, Lugano svoje pôsobenie v roku 1992 založením svojho zastúpenia, IBSA informačnej kancelárie. Postupne od roku 1992 registruje produkty Solmucol®, Flector® EP, Condrosulf®, Fostimon® HP, Merional®, Ialugen® Plus, Sinovial®, Betesil®.  

V súčasnosti spoločnosť vyvíja svoje aktivity na Slovensku prostredníctvom dcérskej spoločnosti IBSA Slovakia s.r.o. a je prítomná na trhu siedmymi liečivami v trinástich liekových formách zameraných na liečenie reumatických ochorení,
osteoartrózy, sterility a dermatologických ochorení. Za viac ako 14 rokov si spoločnosť upevnila svoje postavenie na slovenskom trhu a dynamicky sa rozvíja ďalej.

 

 

© 2007 IBSA Slovakia