Čo sú dýchacie cesty?
Dýchacie cesty (DC) môžeme rozdeliť na horné DC (nos, prinosové dutiny, nosohltan) a dolné DC (priedušnica a priedušky). Tento systém úzko spolupracuje, a  preto sa vzájomne aj ovplyvňuje či už v  zdraví alebo pri chorobnom stave. Ak nepracujú správne horné DC, s  najväčšou pravdepodobnosťou nebudú vedieť správne pracovať ani dolné DC.

Akútna nádcha  je zápalové ochorenie nosovej sliznice, ktoré je najčastejšie vírusového pôvodu. Prenáša sa väčšinou kvapôčkovou infekciou - cez sliznicu nosa alebo cez očnú spojivku - ale aj priamym stykom – inkubačná doba môže byť  približne 1–4 dni.
Priebeh ochorenia delíme na  3 štádiá  a zvyčajne trvá  približne 7 dní:
1. unavenosť, malátnosť, pocit sucha a pálenia v nose, bolesti hlavy
2. opuch sliznice, strata čuchu, vodnatý výtok z nosa, zaľahnutie v ušiach
3. vodnatý číry výtok z nosa, ostatné prejavy ustupujú
Na zmiernenie nepríjemných prejavov akútnej nádchy je vhodný  Aliamare®.  Aliamare®výrazne tlmí výtok z nosa, uvoľňuje upchatý nos, zmierňuje pocit pálenia nosovej sliznice, čím zmierňuje priebeh ochorenia. Zabraňuje opätovnému prenosu ochorenia tým, že má odnímateľný nástavec, ktorý je možné ľahko vyčistiť.

Chronická nádcha  je zápalovým ochorením sliznice nosovej dutiny, ktoré trvá  dlhšie ako 2 mesiace. Na vzniku chronickej nádchy sa môže podieľať viacero rôznych faktorov ako sú alergie, imunitné defekty, opakované (neliečené) akútne infekcie, suché teplo, nesprávna (dlhodobá) liečba niektorými druhmi liekov a iné.

Medzi najčastejšie príznaky chronickej nádchy patrí suchosť sliznice nosa, výtok z nosa, svrbenie nosa a okolia a to čo nás sužuje asi najviac – opuch a upchatie (nepriechodnosť) sliznice dýchacích ciest. Výskyt tohto ochorenia teda môže súvisieť aj s častým používaním klimatizácie alebo zdrojov suchého tepla, zvýšeným výskytom prachu, alergénov či cigaretového dymu v priestore, kde sa človek nachádza.

Liečbu chronickej nádchy  môžeme rozdeliť na  chirurgickú  a  nechirurgickú.

Samozrejme, v prvom rade je potrebné určiť a odstrániť vyvolávacie faktory. V modernej podpornej liečbe chronickej nádchy majú nenahraditeľné miesto práve nosové výplachy.

Aliamare®  sliznicu nosa zvlhčuje, čím dokáže odstrániť nepríjemné prejavy a súčasne intenzívne potláča zápalový proces. Je teda vhodný tak na prevenciu tohto čoraz rozšírenejšieho ochorenia ako aj na už rozvinutú chorobu.

Alergická nádcha a astma
Jednou z  najčastejších príčin poruchy fungovania DC sa stáva alergická nádcha. Alergická nádcha teda nepriaznivo ovplyvňuje aj fungovanie priedušiek a  v  konečnom dôsledku aj činnosť pľúc. Aj to môže byť dôvod, prečo ľudia s  ochorením Asthma bronchiale (astma) veľmi často trpia aj alergickou nádchou. Alergia je vlastne prehnanou reakciou imunitného systému na výskyt alergénu (látka s  ktorou sa človek v  prostredí bežne stretáva). Môžeme ju rozdeliť lokálnu (prejavuje sa len na mieste styku organizmu s  alergénom) alebo systémovú (postihuje celý organizmus). V  horných dýchacích cestách sa môže prejaviť najčastejšie: opuchom nosovej sliznice (alergická nádcha), svrbením nosa a okolia nosa, pocitom suchej a páliacej sliznice nosa.

Ako spolu súvisia poruchy DC?
V  prípade neliečenej alergickej nádchy dochádza k  častému opuchu sliznice nosa a  človeka to núti dýchať ústami. To môže napomáhať rozvoju resp. zhoršiť súvisiace ochorenie – astmu. Do priedušiek a  pľúc totiž cez ústa vnikajú so vzduchom aj spomínané alergény, prach a  rôzne iné nečistoty.

Čo sa deje pri styku s  alergénom?
Keď človek s  astmou prichádza do kontaktu s  alergénom, svaly okolo stien DC sa stiahnu tak, aby boli DC užšie a  aby tam alergénu tým pádom prenikalo menej. Sliznice DC však začnú napučiavať v  dôsledku zápalu, ktorý tam vzniká aby alergén odstránil a  v  DC sa začína hromadiť lepkavý hlien, ktorý môže DC zúžiť ešte viac. To sťažuje dýchanie a  môže viesť k  astme.

Závislosť na „bežných kvapkách do nosa“ (tzv. dekongestanty)
Dekongestanty - bežné nosové kvapky proti nádche - sú lieky určené k okamžitému odstráneniu opuchu nosovej sliznice. Tieto prípravky obsahujú chemickú látku, ktorá sa naviaže na špecifický receptor a zníži tak opuch nosovej sliznice. Dlhodobé používanie alebo predávkovanie sa dekongestantami môže mať za následok upchatie nosa v mieste priechodu vzduchu – pacient je nútený použiť dekongestant opakovane a trvalo.

Maximálna odporúčaná doba používania  dekongestantov je u detí  3–5 dní, dospelí by nemali takýto liek používať dlhšie ako 7 dní.

Všetky dekongestanty účinkujú prostredníctvom rovnakej skupiny receptorov. Zmena značky dekongestantu nemôže znamenať riešenie, pretože aj keď obsahuje iný prípravok iný typ molekuly, obe molekuly ovplyvňujú tie isté receptory. Aj keď sú teda tieto účinné látky odlišnej štruktúry, naše telo ich prakticky nerozlišuje a je to akoby sme užívali tie isté kvapky aj naďalej.

Opatrnosť pri používaní dekongestantov sa vyžaduje u pacientov so závažným kardiovaskulárnym ochorením, a pri súbežnej liečbe liekmi s potenciálnym hypertenzným účinkom - lieky ktoré môžu zvyšovať krvný tlak.

Takúto závislosť je možné liečiť viacerými typmi liečby podľa závažnosti. Bezpečné, „nechemické“ a pohodlné riešenie bez vedľajších účinkov predstavuje pravidelná aplikácia  Aliamare®  (3–5× denne) a súčasne postupné vysadzovanie dekongestantu.

Aliamare®  pôsobí protizápalovo a tým znižuje opuch – jeden z príznakov zápalu – bez vzniku návyku - nepôsobí totiž na spomínanej receptorovej úrovni.

Aliamare® je voľnopredajná zdravotnícka pomôcka dostupná v každej lekárni bez lekárskeho predpisu. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.