Inovácie

V IBSA je inovácia našou každodennou výzvou, ústredným bodom všetkých našich aktivít a jej pôvod spočíva v brilantnom pohľade: transformovať existujúce terapeutické riešenia so známymi vlastnosťami na jednoduchší a efektívnejší nástroj starostlivosti. 

Zaviazali sme sa vdýchnuť nový život odvetviam, ktoré sú často prehliadané, a to s využitím najmodernejších technológií na zlepšenie biologickej dostupnosti liečiv bežne používaných liekov a vývojom nových spôsobov podávania liekov. Našim cieľom je reagovať na skutočné potreby pacientov a zlepšiť ich kvalitu života.