Inovácie

V IBSA je inovácia našou každodennou výzvou, ústredným bodom všetkých našich aktivít, ktorej pôvod spočíva v brilantnom pohľade: transformovať existujúce terapeutické riešenia so známymi vlastnosťami na jednoduchší a rozvinutejší nástroj starostlivosti. 

Zaviazali sme sa vdýchnuť nový život odvetviam, ktoré sú často prehliadané, a to s využitím najmodernejších technológií na zlepšenie biologickej dostupnosti účinných látok bežne používaných liekov a vývojom systémov podávania, ktoré sú kompatibilnejšie so skutočnými potrebami jednotlivcov s cieľom zlepšiť kvalitu ich života.