Naše piliere

Inovácie

Rozšírenie ľudského potenciálu

Inovácia je zameraná na zlepšenie kvality života pacientov prostredníctvom výskumu a vývoja nových liečebných postupov a preformulovanie existujúcich do praktickejších foriem, ako sú tekuté a mäkké gélové kapsuly.

Inovácia je pre IBSA ústredným bodom všetkých jej činností, každodennou výzvou a má svoj pôvod v brilantnom vzhľade: premena existujúcich terapeutických riešení na rozvinutejší nástroj v starostlivosti.

Jeho cieľom je vdýchnuť nový život odvetviam, na ktoré sa vo vedeckom výskume často zabúda, so zameraním na najmodernejšie technológie na zlepšenie biologickej dostupnosti aktívnych zložiek bežne používaných drog a vývoj systémov správy, ktoré sú inovatívne a funkčné a relevantné pre skutočné potreby, ktoré výrazne zlepšujú kvalitu života ľudí.

To malo výrazný vplyv na rozšírenie výskumných a vývojových činností, prostredníctvom ktorých IBSA pokračuje v inovácii svojich výrobkov a premieta sa to aj do pocitu etickej zodpovednosti, ktorý vždy prinútil spoločnosť neustále prepracovávať svoju koncepciu inovácie, prejavujúcu sa vo svojej túžbe rozširovať ľudský potenciál a starať sa o ľudí.

Kvalita