Pohybový aparát

Ochorenia pohybového aparátu, tzv. osteoartikulárne poruchy, postihujú približne 10% svetovej populácie a možno ich rozdeliť na zápalové a degeneratívne formy. Zvyčajne sa vyznačujú chronickým vývojom, ktorý môže mať pri neliečení za následok nezvratné poškodenie kĺbových štruktúr vedúce k ťažkému zdravotnému postihnutiu. Reumatické ochorenia sú bolestivé stavy spôsobené zápalom, opuchmi a bolesťami kĺbov alebo svalov.

V dôsledku starnutia, poranenia, úrazov, nadváhy, dedičných faktorov na jednej strane a nedostatku pohybu na strane druhej, môžu byť kĺby a súvisiace štruktúry, ako sú kosti, väzy a chrupavky, postihnuté radom degeneratívnych porúch, ktoré majú negatívny vplyv na činnosti každodenného života. Osteoartróza (OA) je najčastejšie osteoartikulárne ochorenie a v súčasnosti predstavuje jednu z hlavných príčin invalidity na celom svete. V Európe je OA príčinou stredne ťažkého až ťažkého postihnutia približne 40 miliónov ľudí.

OA spôsobuje opotrebovanie ochrannej chrupavky a vzájomné trenie odhalených kostí, čo vedie k všeobecnému zhoršeniu stavu kĺbov, bolesti a stuhnutiu po obdobiach nečinnosti alebo nadmerného používania. Najčastejšie postihnutými kĺbmi sú koleno, bedro a kĺby ruky. 

Portfólio produktov spoločnosti IBSA na liečbu ochorení pohybového aparátov zahŕňa rôzne typy prípravkov na perorálne a kožné podanie.

IBSA: Osteoarticular