Endokrinológia

Endokrinológia je oblasť medicíny, ktorá študuje endokrinný systém, s osobitným dôrazom na choroby žliaz zodpovedných za vnútorné vylučovanie a prenos hormónov, ktoré riadia telesné funkcie, do krvi. 
Medzi rôznymi zložkami endokrinného systému bola štítna žľaza rozsiahle študovaná kvôli jej mnohým funkciám: táto žľaza v skutočnosti ovplyvňuje srdcový rytmus, hladinu cholesterolu, telesnú hmotnosť, hladinu energie, svalovú silu, stav pokožky, zrak, menštruačnú pravidelnosť, psychický stav a mnoho ďalších funkcií, od ktorých závisí fyziologická pohoda nášho organizmu.

Ovplyvňovaním bunkových procesov pomáhajú hormóny štítnej žľazy riadiť spôsob, akým telo využíva energiu a funkcie buniek, tkanív a orgánov. Nedostatočne aktívna alebo „hypoaktívna“ štítna žľaza môže spôsobiť množstvo zdravotných problémov, ako je obezita, bolesť kĺbov, neplodnosť, srdcové ochorenia a depresie. Poruchy štítnej žľazy sú výrazne nedostatočne diagnostikované a liečené, a to najmä v rozvojových krajinách.

Hypotyreóza je jednou z najbežnejších chronických porúch na celom svete. Ovplyvňuje až 5% globálnej populácie, čo si vyžaduje potrebu substitučnej liečby hormónmi štítnej žľazy. Nedávno publikované pokyny Americkej asociácie štítnej žľazy (American Thyroid Association) označujú levotyroxín ako najčastejšie predpisovanú terapeutickú možnosť na liečbu hypotyreózy. 

IBSA vyvinula inovatívne tekuté a mäkké kapsulové formulácie hormónov a doplnkov na liečbu hypotyreózy.

IBSA: Endocrinology