Naše piliere

Zodpovednosť

V IBSA je zodpovednosť spoločenská funkcia, ktorá presahuje rámec zdravotnej starostlivosti

Podľa vízie IBSA má generovanie bohatstva rozvojom produktívnej obchodnej činnosti zmysel iba v prípade, ak to znamená niečo vrátiť komunite. Práve preto sa snažíme uspokojiť potreby starostlivosti o ľudí nad rámec pojmu choroba vývojom inovatívnych a vysoko kvalitných terapeutických riešení.

V IBSA veríme, že solidarita zohráva zásadnú úlohu a prostredníctvom nadácie IBSA preukazujeme náš záväzok v živote komunít, v ktorých pôsobíme, a poskytujeme podporu kategóriám populácie, ktoré to najviac potrebujú.