Naše piliere

Zodpovednosť

Etický prístup a spoločenská zodpovednosť

Pre IBSA znamená výroba farmaceutických produktov starostlivosť o všeobecné zdravie a blaho ľudí: práve preto predstavuje zodpovednosť voči jednotlivcovi a prostrediu hodnoty, ktoré majú silné postavenie na všetkých úrovniach v spoločnosti.

Filozofia spoločnosti má základnú inšpiratívnu kľúčovú zásadu, podľa ktorej má bohatstvo z vývoja produktívnej ekonomickej činnosti význam len vtedy, ak sa zdieľa: práve v tomto prístupe vidí IBSA spoločenskú funkciu svojej práce a následnú etickú zodpovednosť voči jednotlivcovi a prostrediu.

Preto za účelom zdieľania svojej myšlienky zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zdôraznenia prijatia dobrých postupov v spoločenskej a environmentálnej ochrane pripravila Skupina v roku 2016 svoju prvú správu o udržateľnosti, v ktorej sú získané a opísané údaje o výkone a prístupe Spoločnosti k udržateľnosti za obchodný rok 2015, a taktiež sa zaoberá obdobím posledných troch rokov za účelom predstavenia celkového a komplexného pohľadu. Správa za roky 2016-2017 bude zverejnená na začiatku roka 2019.