Zodpovednosť

Podľa vízie IBSA má generovanie bohatstva rozvojom produktívnej obchodnej činnosti zmysel iba v prípade, ak zároveň niečo vraciame komunite. Preto sme si vzali za svoje poslanie uspokojovať potreby ľudí v oblasti starostlivosti, ktorá presahuje koncept choroby, a to vývojom inovatívnych a vysoko kvalitných terapeutických riešení.