Naše 4 piliere

Naše 4 piliere

Profil spoločnosti

V IBSA veríme v prístup zameraný na človeka a tiež v myšlienku, že ľudské bytosti a ich vynaliezavosť sú silou, ktorá poháňa inovácie, ako súčasť neustáleho záväzku k zlepšovaniu. Kvalita života pacientov a našich zamestnancov, harmonické pracovné prostredie, sklon k hľadaniu inovatívnych riešení na zlepšenie zdravia a pohody, spravodlivosť pri jednaní so zdravotníckymi pracovníkmi a transparentnosť v komunikácii tvoria podstatu postoja spoločnosti.

Veríme, že zodpovednosť znamená podporovať starostlivosť jej transformáciou do perspektívy, ktorá ide nad rámec liečebných prípravkov a chorôb, starostlivosť o ľudí a komunitu v konvergencii medzi technológiou, vedou a postojom.