Človek

Naša vízia spočíva v prístupe, ktorý presahuje hranice liekov a chorôb: v IBSA veríme v nový humanizmus starostlivosti, ktorý umožňuje spojenie technológií, vedy a kultúry.

Prístup zameraný na pacienta znamená v IBSA posilniť človeka a jeho starostlivosť so zameraním na humanizáciu starostlivosti, venovať mu úplnú pozornosť, konkrétnym spôsobom reagovať na potreby a požiadavky jednotlivca, posilniť človeka nad rámec choroby.

Veríme, že starostlivosť je založená na schopnosti predchádzať patológiám, ako aj na schopnosti zvyšovať účinnosť terapií, a to aj stimuláciou tvorivosti ako individuálneho a skupinového zdroja.