Človek

Naša vízia spočíva v prístupe, ktorý presahuje hranice liekov a ochorení: v IBSA veríme v nový humanizmus starostlivosti, ktorý umožňuje spojenie technológií, vedy a kultúry.

Prístup, v ktorom je pacient v centre diania, je zameraný na svahu posilniť človeka a starostlivosť o neho. Usiluje sa o humanizáciu starostlivosti a venovanie plnej pozornosti pacientom. Konkrétne reagovať na potreby a požiadavky jednotlivca presahuje rámec ochorení.

Veríme, že starostlivosť je založená na schopnosti predchádzať chorobám, rovnako ako na schopnosti zvyšovať účinnosť liečby, a to aj prostredníctvom stimulácie kreativity ako zdroja individuálneho i skupinového.