Kvalita

Zjednodušenie existujúcich terapeutických riešení vývojom inovatívnych formulácií a systémov podávania, ktoré uspokojujú skutočné potreby našich pacientov, predstavuje komplexný proces, vďaka ktorému je kvalita spoločným menovateľom všetkých aktivít spoločnosti bez toho, aby sme stratili zo zreteľa všeobecné zdravie a pohodu ľudí.
 

Snažíme sa rozvíjať produktívne činnosti tým, že svoju prácu zakladáme na zodpovednosti, ktorá spočíva v schopnosti transformovať starostlivosť a generovať príjmy, a zároveň rešpektovať životné prostredie a inštitucionálny rámec komunity, v ktorej žijeme.

Aby sme zaručili bezpečnosť našich produktov a ich súlad so zákonmi a predpismi o kvalite, životnom prostredí a zdraví, vykonávame pravidelné audity našich dodávateľov a priebežné interné audity. Naše výrobné závody sú kontrolované národnými regulačnými úradmi krajín, do ktorých naše výrobky vyvážame.