Kvalita

Zjednodušenie existujúcich terapeutických riešení vývojom inovatívnych formulácií a systémov podávania, ktoré uspokojujú skutočné potreby našich pacientov, je syntézou komplexného procesu, vďaka ktorému je kvalita spoločným menovateľom všetkých aktivít spoločnosti bez toho, aby sme stratili zo zreteľa všeobecné zdravie a pohodu ľudí.

Snažíme sa rozvíjať produktívne činnosti zakladaním našej práce na zodpovednosti, čo je schopnosť transformovať starostlivosť a generovať príjmy pri súčasnom rešpektovaní životného prostredia a inštitucionálneho rámca komunity, v ktorej žijeme. 

Za účelom zaručenia bezpečnosti našich výrobkov a ich súladu s právnymi predpismi a nariadeniami o kvalite, životnom prostredí a zdraví vykonávame pravidelné audity našich predajcov a neustále interné audity a naše výrobné závody sú kontrolované národnými regulačnými orgánmi krajín, do ktorých dodávame naše výrobky