Naše piliere

Kvalita

Najlepšia forma terapeutických riešení pre pacientov

V IBSA je kvalita založená na tom, čo je najlepšie pre pacienta, a preto sa Spoločnosť zameriava na vynikajúce štandardy výrobnej kvality bez toho, aby zabúdala na starostlivosť o ľudské zdravie a vyznačuje sa poskytovaním inovatívnych systémov pre pacientov a lekárov, ktoré sú vysoko efektívne.

Produkty IBSA sú inšpirované prírodou v tom zmysle, že boli navrhnuté tak, aby boli v súlade s ľudským telom: fyziologické formulácie inšpirované fyziologickým modelom, ktorý napodobňuje funkciu ľudských orgánov a systémov čo najvernejšie.

Neustála túžba IBSA po vyvíjaní najlepších terapeutických riešení je symbolom zložitého procesu, ktorý stavia kvalitu a inováciu na rovnakú úroveň s pokrokom v starostlivosti o ľudské zdravie, vďaka čomu vracia pacientov späť do života naplneného hodnotami a pozitívnymi očakávaniami do budúcnosti. V tomto zmysle môžeme povedať, že IBSA hľadá najlepšiu formu terapeutických riešení na bežné použitie, ktoré následne študuje a pretvára za účelom zlepšenia ich súladu.

Úžasný kruh, ktorý začína u pacientov a nakoniec končí u pacientov, pričom ponúka praktické formulácie, ktoré sa jednoducho užívajú a rýchlo prispôsobujú, sú v súlade s materiálnymi a prirodzenými potrebami a prispievajú k lepšej kvalite života.

Zodpovednosť