Kontakt

IBSA Slovakia s.r.o.
Mýtna 42
811 07 Bratislava

Tel.: 02/5262 0978
www.ibsa.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov:
Ak ste zaznamenali nežiaduci účinok pri používaní akéhokoľvek produktu spoločnosti IBSA, nahláste to lokálnej kontaktnej osobe pre farmakovigilanciu na uvedených kontaktoch:
Tel.: 02/5262 0978
E-mail: hlasenie@ibsa.sk

 

Kontaktný formulár