Reprodukčná medicína

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) považuje neplodnosť za chorobu.
Podľa rôznych dostupných odhadov postihuje neplodnosť 15 až 20% párov v priemyselných krajinách.

Na celom svete má problémy s plodnosťou asi 90 miliónov ľudí, z toho 25 miliónov v Európe, na kontinente, kde sa najviac využíva umelé oplodnenie a kde počet podaných liečebných cyklov stúpol zo 100 tisíc v roku 1995 na 700 tisíc v roku 2014. V posledných rokoch došlo k poklesu pôrodnosti na celom svete. Aj v Afrike, kde je stále najvyššia, počet narodených na jednu ženu klesol z 5,1 v rokoch 2000 - 2005 na 4,7 v rokoch 2010 - 2015.

Neplodnosť má nespochybniteľný sociálny rozmer a nemožno ju odsunúť na problém, za ktorý sa treba hanbiť, ktorý sa dotýka menšiny párov, ktoré musia svojim ťažkostiam čeliť samé, ako to často býva.

Medicína v súčasnosti ponúka celý rad riešení asistovanej reprodukcie (IVF).

Portfólio IBSA v liečby neplodnosti prináša vysoko glykozylované gonadotropíny ľudského pôvodu vyrobené špeciálnym procesom čistenia a progesterón vo vodnom roztoku.

IBSA: Reproductive medicine