Profil spoločnosti

Farmaceutická spoločnosť IBSA pôsobí na slovenskom trhu už od začiatku 90. rokov minulého storočia. Zameriava sa na výskum a vývoj v ortopédii, reumatológii, športovej medicíne, dermatológii, urológii, gynekológii, v liečbe sterility a pneumológii.

Pôsobenie spoločnosti IBSA bolo priamo rozšírené do Slovenskej republiky v roku 1992, kedy vznikla IBSA informačná kancelária. Napriek tomu, že produkty spoločnosti IBSA boli registrované a prítomné na slovenskom trhu niekoľko rokov, spoločnosť nemala vlastnú centrálu. Vznikom dcérskej spoločnosti IBSA Slovakia s.r.o. v roku 2003 a otvorením kancelárií v Bratislave sa zlepšila kvalita prezentácie spoločnosti IBSA v krajine a umocnila vzťah spoločnosti ku Slovensku.

V súlade s výsledkami spoločnosti IBSA Slovakia s. r. o., ktoré každý rok zaznamenávajú nárast, je spoločnosť v súčasnosti úspešne etablovaná na lokálnom trhu a dynamicky sa rozvíja ďalej.