Respiračné ochorenia

Respiračný systém, ktorého patofyziológia sa študuje a lieči v príslušnej terapeutickej oblasti, je spolu s kardiovaskulárnym systémom, s ktorým je úzko spojená, „motorom“ nášho tela.

Choroby dýchacieho ústrojenstva sú z hľadiska úmrtnosti, výskytu a nákladov na druhom mieste za kardiovaskulárnymi ochoreniami. V Európe patrí medzi hlavné príčiny úmrtí na ochorenia dýchacieho ústrojenstva zápal pľúc a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Stovky miliónov ľudí na celom svete trpia každý deň chronickými ochoreniami dýchacích ciest. Podľa celosvetových odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí 300 miliónov ľudí astmou, 210 miliónov ľudí CHOCHP a mnoho ďalších trpí alergickou nádchou a ďalšími, často nedostatočne diagnostikovanými, respiračnými ochoreniami.

Zmena klímy je pravdepodobne zodpovedná za mnoho negatívnych účinkov na naše zdravie, ako ich popisuje WHO. Očakáva sa, že v Európe a iných častiach sveta, bude v budúcnosti úmrtnosť z dôvodu chronických respiračných a pľúcnych ochorení narastať.

Okrem mukolytických prípravkov zahŕňa portfólio IBSA aj ďalšie prípravky obsahujúce kyselinu hyalurónovú, ktoré sú indikované ako pomocné látky pri liečbe mnohých respiračných ochorení.

IBSA: Respiratory