Bolesť a zápal

Úľava od bolesti má dlhú históriu, ktorá sa datuje viac ako 5 000 rokov do minulosti. Až v posledných rokoch sme však získali primeranú úroveň poznatkov týkajúcich sa patofyziológie, nocicepcie, teda vnímania bolesti a mechanizmu účinku analgetických látok.

Bolesť, najmä chronická, je bez ohľadu na svoj pôvod potenciálne oslabujúcim stavom, ktorý môže znížiť kvalitu života pacientov a brániť im v prežívaní aktívneho života.  

V celej Európe sa každý rok stráca približne 500 miliónov pracovných dní v dôsledku chronickej a akútnej bolesti, s obrovským spoločenským a ekonomickým dopadom.

Z rôznych liekov dostupných na symptomatickú liečbu bolesti sa po určitú dobu bežne používajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré sú indikované pri rôznych stavoch, ako sú poranenia svalov, šliach a kĺbov, bolesti chrbta, menštruačné bolesti, bolesť zubov a hlavy.

IBSA uviedla na globálny trh inovatívne formulácie, ako sú liečivé náplasti využívajúce hydrogélovú technológiu, ktoré umožňujú optimálne vstrebanie a rýchlu úľavu od bolesti spôsobenej poranením mäkkých tkanív, poruchami pohybového aparátu a inými klinickými stavmi charakterizovanými akútnou a chronickou bolesťou.

IBSA: Pain and Inflammation