Naše piliere

Aktivity

PAROLE FERTILI

Parole fertili

Parole Fertili je digitálny projekt o skutočných príbehoch, ktorý bol vytvorený v roku 2016 a je venovaný zdieľaniu skúseností ľudí počas ich cesty snaženia sa o dieťa. Platformu vytvorilo Centrum pre digitálne zdravotné humanitné vedy (Center for Digital Health Humanities) s bezpodmienečným príspevkom IBSA Farmaceutici Italia.
Pred príchodom projektu Parole Fertili boli na internete len dve miesta, kde bolo možné hovoriť o plodnosti: buď na fórach, ktorých obsah bol zameraný najmä na žiadosti o pomoc a informácie, alebo na odborných internetových stránkach o lekársky asistovanej reprodukcii.

Parole Fertili bola novinkou, pretože na internet priniesla úplne odlišné príbehy: v skutočnosti ide o platformu, na ktorej môžu ľudia - muži, ženy a páry - slobodne zdieľať svoje skúsenosti bez filtrov a prispieť svojimi príbehmi aj anonymne. Výsledok bol úžasný a oslobodzujúci: ľudia zdieľali niekoľko desiatok príbehov so silným emocionálnym vplyvom, niektoré so šťastným koncom, iné s menej šťastným koncom, a ľudia sa cítili ako súčasť komunity rodičov, a ašpirujúcich rodičov, v ktorej sa každý skutočne cíti byť súčasťou každej osobnej a emocionálnej situácie.
Metaforou projektu bolo poskytnúť: životné príbehy a emócie ľudí, ktorí zdieľajú svoje príbehy, a pozornosť a empatiu čitateľov, ktorí si symbolicky "osvojili" zverejnené príbehy.

Vrátenie daru
Prostredníctvom podpory publikácie "Parole Fertili. Viaggio alla ricerca di un figlio" ("Plodné slová. Cesta za snahou o dieťa") chcela IBSA dať na oplátku niečo cenné všetkým ľuďom, mužom a ženám, ktorí prispeli svojimi príbehmi, prostredníctvom vedomosti, že cestou Lekársky podporovanej reprodukcie (LPR) sa dá zaoberať aj prirodzenejším a pohodlnejším spôsobom, ak sa prežije a zdieľa s empatiou. Cieľom projektu bolo tiež podnietiť zvyšovanie povedomia pre tých, ktorí v tomto odvetví pracujú, s cieľom podnietiť ich, aby pracovali a spolupracovali s väčšou pozornosťou k rôznym osobným pocitom párov, ktoré podstupujú túto cestu.

Knihu vydala spoločnosť Mondadori Electa s bezpodmienečným príspevkom IBSA Farmaceutici Italia a tvorí ju viac ako päťdesiat príbehov, ktoré zdieľajú tú najcennejšiu vec: skúsenosti a vedomosti o tom, že LPR nie je jednoduchá cesta, že môže vyvolať veľmi silné emócie a že môže ovplyvniť celý život páru, a to aj mimo snahy o dieťa.

Casa dos Curumins

casa dos curumins

Casa dos Curumins poskytuje sny a nádeje deťom a mladým ľuďom, ktorí žijú v Santa Terezinha na okraji mesta Sao Paolo v Brazílii. Združenie bolo založené vo Švajčiarsku v októbri 2005 za účelom spolupráce s dobrovoľníkmi v Santa Terezinha, ktorí v tejto oblasti už niekoľko rokov poskytujú sociálne služby.

Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť možnosti a praktické alternatívy pre tých, ktorí už stratili nádeje a sny, pričom im poskytuje možnosť študovať, potrebné jedlo, odborné školenie, zdravotnú starostlivosť pre deti, mladých ľudí a ich rodiny, a prenáša silné etické hodnoty.
 

I Bambini delle Fate

I bambini delle fate

IBSA Farmaceutici Italia už niekoľko rokov spolupracuje so sociálnym podnikom "I Bambini delle Fate", ktorý poskytuje ekonomickú podporu v projektoch zameraných na sociálnu inklúziu pre rodiny s deťmi a mladými ľuďmi trpiacimi autizmom a inými poruchami.

Konkrétne v regióne Lodi smeruje príspevok od spoločnosti na podporu neziskovej nadácie Stefano a Angela Danelli, ktorej cieľom je posilniť ochranu psychofyzickej pohody rodín, pričom pomáha rodinám rozpoznať a akceptovať poruchu ich dieťaťa, získať nástroje a schopnosti na účinnejšie každodenné zvládnutie ich dieťaťa a riešenie nepriaznivých účinkov. Prostredníctvom tejto nadácie sa môžu rodičia taktiež stretávať s inými ľuďmi a vytvárať združenia alebo neformálne skupiny na podporovanie ostatných rodín, čím podporujú pozitívny kruh sociálnej podpory.

 

Prieskumy

PODPORA NÁRODNÝCH PRIESKUMOV
Spoločnosť podporuje povedomie o predmete rodičovstva poverením prestížnych výskumných inštitúcií, ako GENSIS a GFK, aby vykonali prieskumy vo Švajčiarsku a Taliansku. Analýza výsledkov týchto prieskumov umožňuje získať údaje, ktoré poskytujú širokej verejnosti komplexný rámec a odborníkom cenné podrobné informácie.

Banco Farmaceutico

SPOLUPRÁCA S BANCO FARMACEUTICO
IBSA Farmaceutici Italia pravidelne spolupracuje so spoločnosťou Banco Farmaceutico už od roku 2013, pričom darovala celkovo 195 tisíc balení liekov, vďaka čomu mohlo Banco Farmaceutico pomôcť viac ako 100 združeniam, ktoré bezplatne poskytujú sociálnu a zdravotnú pomoc ľudom v núdzi. 
Táto spolupráca počas rokov narástla a rozšírila sa aj na iné aktivity, ako napríklad:

  • podporovanie vytvorenia posledných dvoch vydaní (2016 a 2017) správy "Darujte na liečbu: Chudoba zdravotnej starostlivosti a darovanie liekov", ktorú podporila nezisková nadácia Banco Farmaceutico a zostavil ju Kontrolný orgán na darovanie liekov (vedecký orgán Banco Farmaceutico). Ide o najkompletnejší aktuálne dostupný dokument o chudobe zdravotnej starostlivosti v Taliansku a bol vyhotovený s pomocou štatistikov, sociológov a farmaceutov z univerzít Università Cattolica a Università degli Studi v Miláne.
  • bezpodmienečný príspevok na vytvorenie štúdie "Chudoba, nedostatok jódu a ochorenia štítnej žľazy", ktorú vyhotovila nadácia Banco Farmaceutico a Kontrolný orgán na darovanie liekov.