Skupina IBSA

 

Farmaceutická spoločnosť IBSA (Institut Biochimique SA) bola založená skupinou švačiarskych biológov po druhej svetovej vojne. Po prvej fáze konsolidácie na národnej a medzinárodnej úrovni sa od roku 1985 spoločnosť začala rapídne rozvíjať pod vedením jej súčasného majiteľa Dr. Artura Licenziatiho.

Nový manažment farmaceutickej spoločnosti zvolil stratégiu aktívnych princípov, vývoja inovatívnych farmaceutických foriem, ako aj optimalizovania účinnosti a tolerancie liečiv. Reagovali na požiadavky pacientov a zároveň zlepšili terapeutický účinok liekov. S touto úspešnou koncepciou sa spoločnosť IBSA presadila nielen vo Švajčiarsku, ale aj vo svete.

IBSA Group je najväčšou súkromnou farmaceutickou spoločnosťou vo Švajčiarsku a celosvetovo pôsobí v približne 90 krajinách na 5 kontinentoch. Nielen vo svete, ale aj u nás sa IBSA presadila kvalitou svojich produktov prispôsobených potrebám pacientov. Marketingové aktivity sú riadené buď pobočkami spoločnosti alebo starostlivo vybranými držiteľmi licencií. Zameriavajú sa na poskytovanie informácií založených na dôkazoch s ohľadom na potreby lekárov a pacientov.