O nás

Skupina IBSA

 

Farmaceutická spoločnosť IBSA (Institut Biochimique SA) bola založená troma švačiarskymi biológmi po druhej svetovej vojne. Po prvej fáze konsolidácie na národnej a medzinárodnej úrovni sa od roku 1985 spoločnosť začala rapídne rozvíjať pod vedením jej súčasného majiteľa Dr. Artura Licenziatiho.

Nový manažment farmaceutickej spoločnosti zvolil stratégiu aktívnych princípov, vývoja inovatívnych farmaceutických foriem, ako aj optimalizovania liečebnej účinnosti a znášanlivosti liečiva. Vyhoveli tak požiadavkám pacientov a zároveň zlepšili terapeutický účinok liekov. S touto úspešnou koncepciou sa spoločnosť IBSA presadila nielen vo Švajčiarsku, ale aj vo svete.

Spoločnosť pôsobí v približne 50 krajinách na 4 kontinentoch. Nielen vo svete, ale aj u nás sa IBSA presadila kvalitou svojich produktov prispôsobených potrebám pacientov.  Vzhľadom na veľkosť územia sú marketingové aktivity riadené buď pobočkami spoločnosti alebo starostlivo vybranými držiteľmi licencií. V porovnaní s agresívnymi formami promócie sú marketingové aktivity spoločnosti IBSA výhradne zamerané na pravdivé informácie a marketingovú podporu určenú na plnenie relevantných potrieb lekárov a pacientov.