Nadácie

Nadácia IBSA pre vedecký výskum

IBSA Foundation for scientific research

Nadácia IBSA pre vedecký výskum „produkuje“ kultúru revolúciou v koncepcii zdravotnej starostlivosti prostredníctvom šírenia vedeckých informácií a vývoja študijných projektov, ktoré uprednostňujú interakciu medzi humanitnými a vedeckými poznatkami. Hlavným cieľom je podpora komunít, v ktorých nadácia funguje, najmä pomoc mladým študentom a výskumným pracovníkom. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa podporuje nadácia IBSA fóra na vysokej úrovni s medzinárodne uznávanými vedcami, ktorí môžu diskutovať s novými generáciami mladých vedcov, financuje štipendijné programy v niekoľkých oblastiach základného a klinického výskumu. Je odhodlaná šíriť vedeckú kultúru prostredníctvom nových jazykov a inovatívnych komunikačných modelov, ktoré umožňujú a rozširujú dialóg medzi ľuďmi. 

Nadácia IBSA pre deti a škôlka IBSA Primi Passi

IBSA Foundation for children

Nadácia spravuje škôlku IBSA Primi Passi, zariadenie dennej starostlivosti pre 30 detí od 4 mesiacov do 4 rokov, ktoré bolo zriadené s cieľom poskytnúť hmatateľnú odpoveď na potreby oboch zamestnancov pracujúcich v závodoch IBSA v Ticine (Švajčiarsko) a miestneho obyvateľstva.

Nadácia IBSA pre správu fondu sociálneho zabezpečenia zamestnancov

IBSA Foundation for occupational pension provision

Nadácia bola založená v roku 1958 s cieľom spravovať aktíva fondu sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov pracujúcich pre IBSA vo Švajčiarsku. Ponúkané podmienky sociálneho zabezpečenia sú výhodnejšie ako podnikové dôchodkové fondy, pretože zo zákona majú povinnosť zabezpečiť a zaručiť zamestnancom pokoj počas ich odchodu do dôchodku alebo v prípade zdravotných problémov.