Sociálna zodpovednosť

Sociálna zodpovednosť

Naše projekty spoločenskej zodpovednosti sú založené na starostlivosti o ľudí a ich blaho, a posilňujú záväzok IBSA navrátiť hodnoty ľudom - zamestnancom, pacientom a ich rodinám - a regiónom a komunitám, v ktorých pôsobíme.

IBSA pevne verí v ľudí a ich potenciál a je zaviazaná postaviť jednotlivca do jadra všetkých svojich činností, vzťahov a projektov.

Byť súčasťou IBSA znamená zdieľať túto ideálnu predstavu za účelom spoločného vytvorenia riešení, ktoré efektívne naplnia potreby ľudí, podporia talent, motiváciu a tímového ducha u všetkých. Tento prístup zvyšuje nové povedomie a otvorenosť širšiemu konceptu zdieľania a spolupráce.