Sociálna zodpovednosť

Naše projekty spoločenskej zodpovednosti sú založené na starostlivosti o ľudí a ich blaho, a posilňujú záväzok IBSA navrátiť hodnotu ľudom - zamestnancom, pacientom a ich rodinám, regiónom a komunitám, v ktorých pôsobíme.

V IBSA pevne veríme v ľudí a ich potenciál a v centre všetkých našich činností, vzťahov a projektov je človek.

Byť súčasťou IBSA znamená zdieľať túto víziu za účelom vytvorenia spoločných riešení, ktoré efektívne naplnia potreby ľudí, podporia talent, motiváciu a tímového ducha u všetkých. Tento prístup zvýši povedomie a otvorenosť širšiemu konceptu zdieľania a spolupráce.